Livret scolaire – Notes escolars


email explicatiu:
– En francès
– En espanyol
– En català

Traducció dels 2 emails enviats pel CRDP:
– En espanyol
– En català

Guies d’utilització:
– En francès
– En espanyol
– En català

Si tenen qualsevol dubte, poden contactar-nos a través d’aquesta adreça: livrets@lesseps.net