Actes de les reunions


REUNIONS CURS 2016/2017

Acta del consell escolar del 8 de juny de 2017
– En francès
– En espanyol

Acta del consell escolar del 14 de febrer de 2017
– En francès
– En espanyol

Informe de la comissió menjador escolar
– En francès

Informe de la comissió higiene i seguretat
– En francès

Balanç financer 2016 i pressupost 2017
– Balanç financer 2016 i pressupost 2017: En francès
– Balanços 2015 i 2016, i pressupost 2017 simplificats: En francès

Equip pedagògic per classe 2016-2017: En francès

Context de la nostra Escola: En francès


Acta del Consell Escolar del 10 de novembre de 2016
– En francès
– En espanyol

Anexe : Reglament interior i reglament financer
– Reglament interior en espanyol
– Reglament financer en espanyol

Informe de la comissió menjador escolar
– En francès

Inversions any 2016
– En francès


REUNIONS CURS 2015/2016

Acta del Consell Escolar del 2 de juny de 2016
– En francès
– En espanyol

Acta del Consell Escolar del 23 de febrer de 2016
– En francès
– En espanyol

Acta del Consell Escolar del 12 de novembre de 2015

– En francès
– En espanyol
Apèndix 1: Funcionament de l’escola
– En francès
Apèndix 2: Projectes culturals durant tota l’escolaritat dels nostres alumnes
– En francès
Apèndix 3: Reglament interior i reglament financer
– Reglament interior en espanyol
– Reglament financer en espanyol

Informe de la comissió del menjador escolar
– En francès


REUNIONS CURS 2014/2015

Acta del Consell Escolar del 2 de juny de 2015
– En francès
– En espanyol

Acta del Consell Escolar de 24 de febrer de 2015
– En francès
– En espanyol
Balanç financer Curs 2013-2014.
Comissió menjador escolar
– En francès
– En espanyol

REUNIONS CURS 2014/2015

Acta del Consell Escolar de 13 de novembre de 2014
– En francès
– En espanyol
Apèndix 1: El paper dels pares a l’escola
– En francès
– En espanyol
Apèndix 2: El Consell Escolar
– En francès
– En espanyol

REUNIONS 2013/2014

Acta del Consell Escolar de 3 de juny de 2014
– En francès
– En espanyol
Comissió menjador escolar
– En francès
– En espanyol

Acta del Consell Escolar de 25 febrer de 2014
– En francès
– En espanyol
Balanç financer Curs 2013-2014.

Comissió menjador escolar
– En francès
– En espanyol
Comissió higiene i seguretat
– En francès
– En espanyol

Acta del Consell Escolar de 14 novembre de 2013
– En francès
– En espanyol

Consells Escolars i reunions dels anys precedents.
Acta del Consell Escolar de 11 juny de 2013
– En francès
– En espanyol
Comissió menjador escolar
– En francès
– En espanyol

Acta del Consell Escolar de 12 març de 2013
– En francès
– En espanyol
Balanç financer Curs 2012-2013.

Comissió menjador escolar
– En francès
– En espanyol
Comissió higiene i seguretat
– En francès
– En espanyol

Acta del Consell Escolar de 15 novembre de 2012
– En francès
– En espanyol