Direcció i Administració


Directora Séhmia Duval
Directora dels Serveis Administratius i Financers Carmen Danon
Administració Escolar Catherine Diet
Secretaria de la Direcció Eulàlia Corominas

Recepción Susana Ciprián


Vida Escolar
Coordinadora Elena Torres

Activitats extraescolars
Coordinador Alex Gayoso

 

Intendència
Responsable dels serveis Joan Maurell

 

Serveis Informàtics
Responsable dels serveis Ventura Fàbregas