Horaris per al curs 2016-2017


Entrada Gran Via i Annexe
8h a 8h40 Acollida de pagament
8h40 a 8h55 Obertura de les portes (acollida gratuïta dels alumnes) A partir de les 8h40 s’obren les portes que donen a la Gran Via per a tots els alumnes (de la maternelle a CM2).
A partir de les 8h50 s’obren les portes que donen al Passatge de Pagès per a les clases de maternelles.
8h55 Els alumnes es posen en filera
Menjador escolar
12h40 à 14h10 Les classes finalitzen a les 12h40 i reprenen a les 14h10

 

Sortides
Els dilluns, dimarts, dijous i divendres
16h05 Primera sortida Els alumnes de maternelle sortiran per la porta del Passatge de Pagès a les 16h05 i a les 16h35
16h35 Segona sortida
17h15 Final de les activitats postescolars
El dimecres
12h40 Primera sortida Per tal de facilitar les sortides dels alumnes, les classes maternelles sortiran sempre per la porta que dona al Passatge de Pagés, excepte les sortides de les activitats postescolars a les 17h15 i les sortides de les activitats extraescolars a les 16h35.
13h45 Segona sortida després del menjador
14h30 a 16h35 Activitats extraescolars (de pagament)

 

Particularitats de la maternelle Annexe (Carrer València)
12h40 Primera sortida per als alumnes que no es queden a dinar a l’escola.
13h15 Segona sortida per als alumnes que dinen a l’escola.
16h35 Sortida per als alumnes que es queden a les activitats extraescolars del dimecres (de pagament).