Activitats extra escolars


Les activitats extrasecolars són facultatives i s’organitzen trimestralment. Són de pagament i estan dirigides per personal de l’escola o extern. Es realitzen els dimecres de 14h30 a 16h30. Els alumnes surten de l’escola a les 16h35.

ACTIVITATS ESPORTIVES:

DANSA. De MS a CM2
L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar l’expressió corporal, ajudar a descobrir i prendre consciència del propi cos, enfortir l’autoestima i la confiança en un mateix i alliberar l’estrés. Activitat en francès. → continuar llegint en espanyol

TAI-CHI. De MS a GS
D’origen xinesa, el Taï-Chi és una disciplina cos-esperit que afavoreix la flexibilitat, la harmonització de l’esperit amb el cos, on es prioriza la respiració. Amb movimients lents i circulars continuats es treballa la concentració i l’atenció. → continuar llegint en francès

ESGRIMA (Sala d’Armes Montjuic) De GS a CM2
L’esgrima és un esport que contribueix al desenvolupament de valors bàsics com el respecte cap als altres, la valentia i el control sobre un mateix. Físicament, l’esgrima ajuda a guanyar agilitat, reflexes i rapidesa en els moviments. Activitat en espanyol / català. → continuar llegint en espanyol

KARATE (Associació Cívica Cultura i Oci St. Martí). De CP a CM2
A través de la pràctica del kàrate, es treballen valors con la disciplina, l’esforç i la constància. A nivell físic, es treballa amb tot el cos de manera simètrica sense contacte, buscant sempre el control de les tècniques. Tot això fa que l’alumne aprengui a controlar el seu cos i les seves emocions. Activitat en espanyol/ català → continuar llegint en espanyol

BÀSQUET De CE2 a CM2
La pràctica del bàsquet fomenta la capacitat d’atenció i d’agilitat de resposta davant qualsevol situació. És un esport físic molt indicat per a treballar la coordinació del cos i la bilateralitat i, a nivell social, desenvolupa el respecte, el compromís, la cooperació i el treball en equip. Activitat en espanyol / català.→ continuar llegint en espanyol

ACTIVITATS CULTURALS I CIENTÍFIQUES:

SCRATCH – PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA (videojocs, robòtica, impressió 3D…) (Scratch Barcelona). Per a CE2, CM1 y CM2
En aquest taller s’ensenya als nens a programar en Scratch, programa creat pel MIT per a introduir als nens en el món de la programació amb blocs. Amb Scratch podran fer realitat qualsevol projecte que es proposin, còmics interactius, còmics interactius, videojocs, i fins i tot programar robots. A més, prepara el seu cervell amb la lògica de la programació per a aprendre un nou llenguatge de programació complexe en el futur.
Important: Aquesta activitat implica una despesa addicional de 70€ per a la compra del material (indispensable per construir robots), l’impresió 3D i la Intranet Scratch School.
Activitat en espanyol / català, organitzada per Scratch Barcelona.
continuar llegint en espanyol

ESCACS. De CP a CM2
La pràctica dels escacs facilita la concentració, potencia la memòria, ajuda a resoldre problemes, a prendre decisions i a planificar i fer previsions. Per fer més amenes les dues hores d’actividad, la primera hora es dedicarà exclusivament als escacs i, durant la segona, es practicaran altres jos mentals que facin pensar i calcular l’alumne.

MÚSICA (Escola de Música de Barcelona). De MS a CM2
L’Escola de Música de Barcelona ofereix aquesta activitat en què els alumnes combinaran la iniciació en el llenguatge musical amb la presa de contacte amb diferents instruments. El fet de practicar música es sinònim de disciplina, de concentració, de desenvolupament psicomotriu, de sensibilitat i de respecte, entre d’altres. Activitat en espanyol / català. → continuar llegint en espanyol

TEATRE. De MS a CM2
El teatre és una de las formes d’expressió que s’ha de potenciar en els nens. Aporta enriquiment personal i contribueix al desenvolupament de la nostra personalitat. Ajuda a afrontar la timidesa, la falta de confiança en un mateix i desenvolupa la nostra imaginació. → continuar llegint en espanyol